Onze ambitie is om een kwalitatief en verkeers­kundig goed plein te realiseren, samen met u.

Toen ik zo’n half jaar geleden als wethouder mijn portefeuille kreeg heb ik mij sterk gemaakt om het Pontplein hierin op te nemen. Want wat een gaaf project is dit! Juist hier komen stad, industrie en natuur bij elkaar. Het doel van dit college, maar zeker ook mijn doel is iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij wat wij doen. De mening van alle stakeholders is dus van werkelijk belang. Onze ambitie is om een kwalitatief en verkeerskundig goed plein te realiseren, samen met u. De beste oplossing is waarschijnlijk niet de goedkoopste. Daarom zal de gemeente, daar waar mogelijk, subsidies aanvragen om dit haalbaar te maken.

Ik zou het geweldig vinden om aan het eind van deze collegeperiode het Pontplein, de IJmuider Poort, te openen.

Artikel Jutter/Hofgeest d.d. 18 oktober j.l.


Herprofilering Pontplein

Samen met u heb ik, als wethouder Openbare Werken, de eer om mij de komende bestuursperiode in te zetten voor de verbetering van het Pontplein. Als de poort van IJmuiden is het Pontplein een van de belangrijkste verkeerskundige kruispunten in onze gemeente. Velsen verdient een mooie entree.


Ons doel is de doorstroming voor alle weggebruikers zo goed mogelijk te maken. En de wachttijd zo kort mogelijk. Daarbij is ook een randvoorwaarde om de omgeving tot een prettig verblijfsgebied te maken; te kijken naar de soms imposante boten en de bijzondere industrie. Juist op deze plek hebben wij met veel verschillende belangen van een groot aantal stakeholders, zoals het bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, direct omwonenden en het openbaar vervoer, te maken. Daarom gaan we met elkaar in gesprek. Maar ook u als weggebruiker (automobilist, fietser en/of voetganger) bent voor ons een belangrijke stakeholder. Ook met u delen wij graag kennis en maken we gebruik van uw expertise. De stakeholders hebben directe invloed op de afweging van de gemeente.


In dit artikel hebben wij gemeld dat de eerste nieuwsbrief binnenkort verschijnt. Bij inschrijving heeft u aan kunnen geven of u kans wil maken om ingeloot te worden. Met deze groep gaat de gemeente in gesprek. Hierbij vertegenwoordigt u natuurlijk wel het algemeen belang van de gebruikers van het Pontplein. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: communicatie@velsen.nl