Huidige situatie Pontplein

Bij de her­profilering van het Pontplein staat veiligheid, comfort en ruimte voor groen en overig milieu voorop

Wat gaan we doen en hoe gaan we het doen?

De gemeente heeft een aantal varianten voor het Pontplein bedacht die de doorstroming bevorderen. Met een flinke groep direct belang­hebbenden stakeholders bespreken wij de varianten, die bedoeld zijn om het gesprek te faciliteren. Het zou zo maar kunnen dat er een nieuwe variant ontstaat waarbij verschillende elementen uit de andere varianten worden samengevoegd. Het doel is uiteindelijk twee of drie varianten over te houden die we in de openbaarheid brengen. Hierbij staat veiligheid, doorstroming, comfort en ruimte voor groen en overig milieu voorop.