Hoe verder nadat u bent aangemeld ?


Als u zich heeft opgegeven voor deze nieuwsbrief heeft u ook  aan kunnen geven of u kans wil maken om ingeloot te worden. Er worden maximaal 15 mensen ingeloot. Dit betekent dat u mee kan praten over de verkeerskundige varianten. U vertegenwoordigt hierbij het algemeen belang van alle gebruikers van het Pontplein.


In de volgende nieuwsbrief maken wij bekend wie de deelnemers zijn.

Colofon

Alle informatie over het Pontplein vindt u op: velsen.nl/pontplein


Bart van der Vlies, projectleider

Leonie van der Linden, senior communicatieadviseur

Anouschka Mulder, communicatie adviseur

Ontwerp: Corine Ontwerpt

Fotografie: Mark Sassen


Reacties, initiatieven of vragen stuurt u naar: pontplein@velsen.nl